مطالب مرتبط

One Comment

  1. 1

    عامری

    روز خوش، آیا امکان الگو برداری پارچه هم در نرم افزار وجود دارد

    پاسخ

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

71  −    =  64