مطالب مرتبط

One Comment

  1. 1

    شیوا

    من با تور تبریز که رفته بودم به این شهر دیدم واقعا بافت شهر نسبت سال های قبل پیشرفت کردی

    پاسخ

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.