این منو شامل آموزش نوشتاری و مولتی مدیای برنامه revit می باشد که در اختیار بازدیدکنندگان گرامی قرار می گیرد