این منو شامل آموزش های نرم افزاری و دروس مهندسی می شود که بصورت نوشتاری و چندرسانه ای در اختیار بازدیدکنندگان گرامی قرار می گیرد