12 هزار اصله درخت در لویزان قطع شد تا اتوبان امام علی را بسازند!!! - میهن بنا

مطالب مرتبط

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.