بلندمرتبه سازي در تهران منوط به رعايت ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي شد - میهن بنا

مطالب مرتبط

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.